Velkommen til Thetris Råd

Thetris Råd et rådgivningsselskap som er etablert med bakgrunn i en den erfaring Dag Mathisen har fra mange nasjonale og internasjonale prosjekter.

Kravene til bedriftenes endringsevne har de siste 20 årene økt eksponentielt. Det har ledet til et paradigmeskifte i styring av bedrifter. Tradisjonelle styringsverktøy som for eksempel budsjetter og prosesseffektiviseringstiltak er ikke lenger godt nok.

Nye krav til strategisk tenkning, forretningsprosesser og teknologisk støtte til disse er konsekvenser dagens bedrifter må ta inn over seg skal de opprettholde sin konkurransekraft.

Våre tjenesteområder

 

Forretningsstrategi

Vi hjelper deg å stake ut kursen i et brokete framtidsbilde. Våre metoder baserer seg på sterk involvering av bedriftens ledere.

Dette er viktig for å sikre en god implementering og etterlevelse av strategien etter at kursen er staket ut. Likeledes er det viktig at prosessen for å ta fram en ny strategi samler bedriftens ledere omkring mål og syn på hvordan bedriften skal nå sine mål.

Vi støtter med kompetanse innen de nye krav som stilles til styring av bedrifter i dagens utfordrende konkurransesituasjon og de uroligheter som er i markedene, se også avsnittet om Prosess og Teknologi.

Prosess og teknologi

  Dagens markeder er i stor endring og urolighetene i finansmarkedene gjør at det stilles stadig større krav til styring av bedriften. Det betyr at det er viktigheten av å tidlig se utviklingen i framtiden øker.

  Det er ikke lenger godt nok å ha et årlig budsjett å styre mot. Mange bedrifter fjerner i disse tider budsjettet som styringsmekanisme. Styringsinformasjon fra alle prosesser fra salg til leveranser fakturering og regnskap må henge sammen og gi nødvendig styringsinformasjon. Det er ikke lenger godt nok å styre mot et budsjett, men det må styres basert på fortløpende forecasts.

  Dette setter nye krav til forretningens prosesser og til hvordan teknologien skal understøtte disse prosessene. Det settes større fokus på prediksjoner og dermed systemstøtte for dette. Dette setter ikke bare de tradisjonelle økonomistyringsprosessene i et nytt lys men også håndtering av kunderelasjonen.

  God informasjon fra kunderelasjonen gir bedre predikasjonsevne og dermed bedret styringsevne av bedriften. Vi bistår til å sikre gode prosesser for å nå nettopp dette, samt stille krav til teknologi som skal understøtte prosesser som skal gi både styringsinformasjon samt støtte forretnings prosesser.

Søk

Våre Tjenester

Vi får brikkene på plass

 • Forretningsstrategi
 • Prosess-kartlegging /-effektivisering
 • IT kravspesifisering, "Fra forretningsprosess til IT-løsninger"
 • Prosjektledelse
 • Spisskompetanse innen bank og finansprosesser